להתחברות

Durham Education

מקורות

Deviation from the truth

The least initial deviation from the  truth

will be multiplied later
a thousandfold.

Aristoteles_Louvre

Aristotle

סוגיות קשורות

מקורות אחרונים